แตน

ภาษาอังกฤษ


n wasp
คำอธิบาย: ชื่อแมลงประเภทเดียวกับต่อ แต่ขนาดเล็กกว่า โดยปกติลำตัวยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร หลายชนิดอยู่ในวงศ์เดียวกับต่อ หลายชนิดอยู่เป็นฝูง ทำรังขนาดเล็ก
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: hornet
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ แหย่รังแตนจึงถูกแตนต่อยเข้าให้บ้าง