เหล็กเส้น

ภาษาอังกฤษ


n steel rod
คำอธิบาย: เหล็กที่ทำเป็นเส้น มักมีลักษณะกลม
หน่วยนับ: เส้น
คำที่เกี่ยวข้อง: iron wire , steel bar
ตัวอย่างประโยค: บ้านของเขาเป็นร้านจำหน่ายเหล็กเส้นเจ้าใหญ่ของจังหวัด

รูปภาพ


เหล็กเส้น steel rodsteel rod

หมวดคำ