ไอยรา

ภาษาอังกฤษ


n elephant
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง
n elephant
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง
n elephant
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง , กริน , กรี , กเรณู , คช , คชสาร , คชา , คชาชาติ , เจ่ง , ดมไร , ดำรี , ดำไร , ทวิรท , ทวิป , มาตังค์ , สาง , สาร , หัตถี , หัสดิน , หัสดี
n elephant
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง , กริน , กรี , กเรณู , คช , คชสาร , คชา , คชาชาติ , เจ่ง , ดมไร , ดำรี , ดำไร , ทวิรท , ทวิป , มาตังค์ , สาง , สาร , หัตถี , หัสดิน , หัสดี
n elephant
ความหมายเหมือนกับ: กุญชร , พลาย , พัง , หัสดิน , หัตถี , คชา , คช , คชสาร