ไหว้

ภาษาอังกฤษ


v salute
ความหมายเหมือนกับ: เคารพ , คารวะ
คำที่เกี่ยวข้อง: pay respect to
v pay respect
คำอธิบาย: ทำความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม
ความหมายเหมือนกับ: ประนมมือ , วันทา
ตัวอย่างประโยค: แม่หนูรีบประนมมือไหว้ญาติผู้ใหญ่โดยพ่อไม่ต้องเตือน