ไว้อาลัย

ภาษาอังกฤษ


v mourn over a person´s death
คำอธิบาย: แสดงความระลึกถึงเพราะมีใจผูกพันต่อผู้ที่จากไป
คำที่เกี่ยวข้อง: commemorate , mourn for
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนไว้อาลัยวีรชนหน้าเสาธงเป็นเวลา 2 นาที

คำที่มี "ไว้อาลัย" ในคำ


คำไว้อาลัย n memorial speech
คำอธิบาย: คำกล่าวยกย่องที่เขียนหรือพูดเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ตาย
ตัวอย่างประโยค: เขาเขียนคำไว้อาลัยสั้นๆ ไว้ใต้รูปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top