ไว้ทุกข์

ภาษาอังกฤษ


v wear mourning clothes
คำอธิบาย: แสดงเครื่องหมายตามธรรมเนียมประเพณีว่าตนมีทุกข์เพราะบุคคลสำคัญในครอบครัวเป็นต้นวายชนม์ไป
ความหมายเหมือนกับ: แต่งดำ , ไว้อาลัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be in mourning
ตัวอย่างประโยค: คณะนักกีฬาไว้ทุกข์ให้นายกสมาคมการกีฬาเป็นเวลาร้อยวัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top