ไวน์

ภาษาอังกฤษ


n wine
หน่วยนับ: ขวด
ความหมายเหมือนกับ: เหล้าองุ่น
n wine
คำอธิบาย: เหล้าต่างประเทศ ทำจากผลองุ่น
หน่วยนับ: แก้ว, ขวด
ตัวอย่างประโยค: สมัยนี้ไม่มีนักธุรกิจนักการเมืองที่กล้างัดไวน์ขวดละเป็นหมื่นๆ มาเลี้ยงนักข่าวแล้ว