ไว

ภาษาอังกฤษ


adv swiftly
คำอธิบาย: ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที
คำที่เกี่ยวข้อง: fast , quickly , rapidly , speedily , promptly