ไล่ส่ง

ภาษาอังกฤษ


v drive out
ความหมายเหมือนกับ: ไล่ , เสือกไส , ขับไส , ผลักไส
คำที่เกี่ยวข้อง: expel , discharge
คำตรงข้าม: เชื้อเชิญ , ต้อนรับ
v drive away
ความหมายเหมือนกับ: ขับไล่
คำที่เกี่ยวข้อง: dispel , drive off , chase away
v chase
ความหมายเหมือนกับ: ไล่ , ตวาดไล่ , ร้องไล่
คำที่เกี่ยวข้อง: oust , drive , eject or expel , chase away , drive away
คำตรงข้าม: ร้องเรียก , เรียก