ไร้ราคี

ภาษาอังกฤษ


v be virgin
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be chaste
คำตรงข้าม: มีราคี
ตัวอย่างประโยค: ผมรับรองได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไร้ราคีใดๆ