ไม้ค้ำ

ภาษาอังกฤษ


n purlin
ความหมายเหมือนกับ: คาน , เสาค้ำ , ขื่อ , ตง
n pole
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ถ่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: barge pole , punt-pole