ไม่แน่นอน

ภาษาอังกฤษ


adv impermanent
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เที่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: transient , unstable
v be unsteady
ความหมายเหมือนกับ: โลเล
คำที่เกี่ยวข้อง: be unreliable , be vacillating , be inconsistent
adj ambiguous
ความหมายเหมือนกับ: ก้ำกึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: borderline , equivocal , uncertain
คำตรงข้าม: แน่นอน