ไม่แท้

ภาษาอังกฤษ


adj impure
ความหมายเหมือนกับ: ไม่บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: adulterated


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top