ไม่แท้

ภาษาอังกฤษ


adj impure
ความหมายเหมือนกับ: ไม่บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: adulterated