ไม่เห็นด้วย

ภาษาอังกฤษ


v disagree
คำอธิบาย: มีความคิดเห็นขัดแย้งเพราะไม่เห็นสมควรตามนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เห็นพ้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: not agree , dissent
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในเรื่องการจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน