ไม่เป็นไร

ภาษาอังกฤษ


v forget it
คำอธิบาย: อย่าเอาใจใส่เลย
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเถอะ , ช่างเถิด
คำที่เกี่ยวข้อง: that´s all right , don´t worry , it´s nothing , never mind
ตัวอย่างประโยค: ไม่เป็นไรครับ น้ำในตู้เย็นผมมี