ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาษาอังกฤษ


v cannot be changed
ความหมายเหมือนกับ: แน่นอน , แน่
คำที่เกี่ยวข้อง: be certain
ตัวอย่างประโยค: กำหนดการประชุมไม่เปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเป็นไปตามเดิม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top