ไม่สมควร

ภาษาอังกฤษ


adv improperly
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: harmfully , inappropriately , unreasonably , unsuitably , evilly
คำตรงข้าม: ดี