ไม่สบาย

ภาษาอังกฤษ


v have a fever
คำอธิบาย: เกิดอาการไม่ปกติของร่างกาย เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ป่วย , เจ็บป่วย
คำที่เกี่ยวข้อง: get a flu , become feverish , run a fever
ตัวอย่างประโยค: ครูไม่สบาย เลยไม่ได้มาสอนวันนี้

คำที่มี "ไม่สบาย" ในคำ


ไม่สบายใจ v be uneasy
คำอธิบาย: มีความวิตกกังวล
ความหมายเหมือนกับ: กลุ้มใจ , กลุ้มอกกลุ้มใจ
คำตรงข้าม: สบายใจ , สบายอกสบายใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่สบายใจที่เห็นเขาอยู่ในความทุกข์

ความไม่สบายใจ n unhappiness
ความหมายเหมือนกับ: ความกังวลใจ , ความวุ่นวายใจ , ความว้าวุ่นใจ
คำตรงข้าม: ความสบายใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top