ไม่ร่าเริง

ภาษาอังกฤษ


v be not cheerful
ความหมายเหมือนกับ: ไม่แจ่มใส , ไม่เบิกบาน , ไม่สดชื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be not joyful , be not gay , be not merry , be not jovial , be not in high spirits , be not lively