ไม่ยอมรับ

ภาษาอังกฤษ


v refuse to admit
คำอธิบาย: ให้คำตอบปฏิเสธ, ไม่ยอมสารภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ไม่รับ , ไม่รับผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: refuse to acknowledge
ตัวอย่างประโยค: จำเลยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือสังหาร

คำที่มี "ไม่ยอมรับ" ในคำ


ไม่ยอมรับความจริง v deceive oneselfค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top