ไม่มีที่ติ

ภาษาอังกฤษ


adv perfectly
คำอธิบาย: ดีเยี่ยมอย่างที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ยอดเยี่ยม , เลิศเลอ
คำที่เกี่ยวข้อง: impeccably , supremely , wonderfully , flawlessly , superbly
ตัวอย่างประโยค: รูปปั้นที่เขาประดิษฐ์ขึ้นงดงามอย่างไม่มีที่ติ