ไม่มี

ภาษาอังกฤษ


v (there) be no
คำอธิบาย: ไม่ปรากฏอยู่
คำตรงข้าม: มี
ตัวอย่างประโยค: ภายในห้องไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียว