ไม่มั่นคง

ภาษาอังกฤษ


v be unsteady
คำที่เกี่ยวข้อง: be unstable , be changeable , be variable , be inconstant
คำตรงข้าม: มั่นคง
ตัวอย่างประโยค: ความวิตกกังวลใจเป็นผลจากความรู้สึกไม่มั่นคงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิต