ไม่น่าสนใจ

ภาษาอังกฤษ


v be annoying
ความหมายเหมือนกับ: น่าเบื่อ , น่าเบื่อหน่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be irritating , be vexing , be bothersome
คำตรงข้าม: น่าสนใจ , เร้าใจ , ตื่นเต้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top