ไม่จำกัด

ภาษาอังกฤษ


v do not limit
คำที่เกี่ยวข้อง: do not restrict