ไพศาล

ภาษาอังกฤษ


v be vast
คำอธิบาย: มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
ความหมายเหมือนกับ: กว้างใหญ่ , มโหฬาร , มหึมา , กว้างใหญ่ไพศาล
คำที่เกี่ยวข้อง: be wide , be extensive , be great , be expansive , be large
ตัวอย่างประโยค: มหาสมุทรสีครามสุดไพศาลเหลือคณานับยิ่ง
adj vast
คำอธิบาย: ที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
ความหมายเหมือนกับ: กว้างใหญ่ , มโหฬาร , มหึมา , กว้างใหญ่ไพศาล
คำที่เกี่ยวข้อง: wide , broad , extensive , great , expansive
ตัวอย่างประโยค: จีนมีเนื้อที่อันไพศาลครอบคลุมอาณาบริเวณหลายตารางกิโลเมตร