ไปสู่

ภาษาอังกฤษ


prep to
คำที่เกี่ยวข้อง: toward
v reach
คำที่เกี่ยวข้อง: enter , approach

คำที่มี "ไปสู่" ในคำ


ไปสู่สุขคติ v go to heaven
ความหมายเหมือนกับ: ไปสู่สวรรค์
ตัวอย่างประโยค: ขอให้วิญญาณตำรวจผู้กล้าจงไปสู่สุขคติ

ไปสู่สวรรค์ v go to heaven

นำไปสู่ v bring about to
ตัวอย่างประโยค: ตำแหน่งนางงามของเธอนำไปสู่การมีชื่อเสียงบนถนนบันเทิงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top