ไป

ภาษาอังกฤษ


v go
คำอธิบาย: เคลื่อนออกจากที่
ความหมายเหมือนกับ: จาก , เดินทาง , เคลื่อน , ดำเนิน
คำที่เกี่ยวข้อง: leave , depart , move forward
คำตรงข้าม: มา
ตัวอย่างประโยค: เขาไปกรุงโรม