ไตร่ตรอง

ภาษาอังกฤษ


v think over
คำอธิบาย: คิดทบทวน
ความหมายเหมือนกับ: ใคร่ครวญ , ตริตรอง , ตรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: consider , ponder
คำตรงข้าม: บุ่มบ่าม , ไม่รอบคอบ
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน