ไตรภพ

ภาษาอังกฤษ


n three worlds (earth, heaven and hell)
คำอธิบาย: ภพทั้งสาม คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ, ตามไสยศาสตร์ว่า สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ความหมายเหมือนกับ: ไตรภูมิ , ตรีภพ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top