ได้รับ

ภาษาอังกฤษ


v receive
ความหมายเหมือนกับ: ได้มา , ครอบครอง , มีกรรมสิทธิ์ , มีสิทธิ์ , ถือสิทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: take , obtain , gain , get , acquire
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับเงินรางวัลจำนวนมากมาย