ได้ยิน

ภาษาอังกฤษ


v hear
คำอธิบาย: รู้เสียงด้วยหู
ตัวอย่างประโยค: ฉันได้ยินเสียงฟ้าร้อง