ได้ทุกข์

ภาษาอังกฤษ


v distress
ความหมายเหมือนกับ: ลำบาก , ประสบทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: be in low circumstances