ไก่อ่อน

ภาษาอังกฤษ


n greenhorn
คำอธิบาย: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนอ่อนหัด
คำที่เกี่ยวข้อง: tenderfoot , inexperienced person
คำตรงข้าม: ผู้ชำนาญ
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top