ไกลลิบ

ภาษาอังกฤษ


adv out of sight of
คำอธิบาย: อย่างสุดสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ความหมายเหมือนกับ: ไกลลิบลับ
คำตรงข้าม: ใกล้
ตัวอย่างประโยค: เขาสังเกตเห็นไฟกระพริบอยู่ไกลลิบ ไม่นานก็ใกล้เข้ามา