ไกล

ภาษาอังกฤษ


adv far
ความหมายเหมือนกับ: ห่าง , ไกลลิบ , ห่างไกล
คำที่เกี่ยวข้อง: remotely , distantly , long
คำตรงข้าม: ใกล้
ตัวอย่างประโยค: เจ้าเหมียววิ่งหนีเจ้าด่างไปไกล