ให้บริการ

ภาษาอังกฤษ


v service
คำที่เกี่ยวข้อง: provide service , serve
คำตรงข้าม: ใช้บริการ , รับบริการ
ตัวอย่างประโยค: โรงพยาบาลมีคนไข้แน่นจนเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทัน

คำที่มี "ให้บริการ" ในคำ


ผู้ให้บริการ n facilitator
คำอธิบาย: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น
คำตรงข้าม: ผู้ใช้บริการ
ตัวอย่างประโยค: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ

ผู้ให้บริการ n facilitator
คำอธิบาย: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น
คำตรงข้าม: ผู้ใช้บริการ
ตัวอย่างประโยค: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top