ใหม่

ภาษาอังกฤษ


adj new
คำที่เกี่ยวข้อง: fresh
คำตรงข้าม: เก่า , โบราณ
adj new
คำที่เกี่ยวข้อง: novel , latest , recent , fresh , ground-breaking
คำตรงข้าม: เก่า
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหนึ่งที่เห่อดาราภาพยนตร์คนใหม่
adv again
ความหมายเหมือนกับ: ซ้ำ , อีกครั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: afresh , once more , repeatedly
ตัวอย่างประโยค: หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การกีดกันทางการค้านี้ได้เริ่มขึ้นใหม่อีกและได้ขยายตัวทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
adv newly
ความหมายเหมือนกับ: สดๆ ร้อนๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: recently , freshly , just , lately , anew
ตัวอย่างประโยค: บ้านนี้เพิ่งทาสีใหม่

คำที่มี "ใหม่" ในคำ


ใหม่ถอดด้าม adj brand-new
คำอธิบาย: ใหม่ยังไม่มีใครใช้
ความหมายเหมือนกับ: ใหม่เอี่ยม , ใหม่มาก
คำตรงข้าม: เก่า
ตัวอย่างประโยค: รถรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ถอดด้ามของบริษัทเลย

ใหม่เอี่ยม adj brand-new
ความหมายเหมือนกับ: ใหม่เอี่ยม , ใหม่มาก
คำตรงข้าม: เก่า
ตัวอย่างประโยค: เขาแลกธนบัตรสีม่วงใหม่เอี่ยมห้าใบ

ใหม่ adv just
ความหมายเหมือนกับ: หยกๆ

ใหม่ v be fresh

ใหม่ adv just now
ความหมายเหมือนกับ: หยกๆ

ใหม่ v be hot
ความหมายเหมือนกับ: หยกๆ

ใหม่ adv just now
ความหมายเหมือนกับ: หยกๆ

ใหม่มาก adj brand-new
ความหมายเหมือนกับ: ใหม่เอี่ยม
คำตรงข้าม: เก่า

ใหม่มาก adj brand-new
ความหมายเหมือนกับ: ใหม่เอี่ยม
คำตรงข้าม: เก่า

เทคโนโลยีสมัยใหม่ n advanced technologies
หน่วยนับ: ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: เทคโนโลยีทันสมัย
คำตรงข้าม: เทคโนโลยีรุ่นเก่า
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด

ผู้มาใหม่ n new-comer
คำอธิบาย: คนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนมาใหม่
คำตรงข้าม: ผู้อยู่เก่า
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่ได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆ ในห้อง

คลื่นลูกใหม่ n new wave
คำอธิบาย: คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในกิจการนั้นๆ แทนคนรุ่นเก่า
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นักประวัติศาสตร์จะพูดถึงการเคลื่อนไหวนี้ในฐานะคลื่นลูกใหม่ที่จะนำประวัติศาสตร์สู่ยุคใหม่

สิ่งแปลกใหม่ n new matter
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องแปลกใหม่

เริ่มใหม่ v restart
คำอธิบาย: ตั้งต้นหรือเริ่มกระทำใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มต้นใหม่
ตัวอย่างประโยค: โครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยเริ่มใหม่ในปี 2544

โฉมใหม่ n new look
คำอธิบาย: ลักษณะหรือรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: รูปแบบใหม่
ตัวอย่างประโยค: เดือนหน้าบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จะเผยโฉมใหม่ของรถกระบะในยุค 2000

โฉมใหม่ n new look
คำอธิบาย: ลักษณะหรือรูปแบบที่ทันสมัย หรือการเปลี่ยนนโยบาย วิธีการหรืออื่นๆ ให้ใหม่หรือทันสมัยมากขึ้น

ศิลปสมัยใหม่ n modern art

สมัยใหม่ adj modernized
ความหมายเหมือนกับ: ยุคใหม่

แผนใหม่ adj new
คำอธิบาย: แผนที่ไม่เคยใช้มาก่อน
ตัวอย่างประโยค: การรัฐประหารในปี 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นการเปิดฉากเศรษฐกิจแผนใหม่ให้กับประเทศไทย

แปลกใหม่ adj strange
คำอธิบาย: ที่แตกต่างไปจากที่เคยมี และไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อน
ตัวอย่างประโยค: ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติมักจะมีสิ่งแปลกใหม่ผุดขึ้นมาอยู่เสมอ

ยุคใหม่ adj Modern age
คำตรงข้าม: ยุคเก่า
ตัวอย่างประโยค: แนวความคิดในการทำตลาดค้าปลีก ค้าส่งยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างสิ้นเชิง

รุ่นใหม่ n new model
คำอธิบาย: เกี่ยวกับสิ่งที่มาล่าสุด
ความหมายเหมือนกับ: แบบใหม่
คำตรงข้าม: รุ่นเก่า
ตัวอย่างประโยค: อุตสาหกรรมรถยนต์ผลิตรถรุ่นใหม่ออกมาเงียบๆ

หน้าใหม่ adj newcomer
คำอธิบาย: เกี่ยวกับผู้ที่มาอยู่ใหม่
ความหมายเหมือนกับ: คนใหม่
คำตรงข้าม: หน้าเก่า
ตัวอย่างประโยค: เอกพงษ์ดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษ

สมัยหินใหม่ n Neolithic Age
ตัวอย่างประโยค: ดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันนี้ ได้เคยมีคนไทยอยู่มาแล้วตั้งแต่สมัยหินใหม่

สมัยใหม่ adj modern
ความหมายเหมือนกับ: ทันสมัย
คำตรงข้าม: สมัยเก่า
ตัวอย่างประโยค: บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ทุกสาขา คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี

สมัยใหม่ n modern time
ความหมายเหมือนกับ: ยุคใหม่
คำตรงข้าม: สมัยเก่า
ตัวอย่างประโยค: ความจริงจังหวัดอุดรธานีเกิดขึ้นในสมัยใหม่ ไม่ใช่เมืองเก่าแก่เหมือนเมืองอื่นๆ

สิ่งใหม่ n innovation
ความหมายเหมือนกับ: ของใหม่
คำตรงข้าม: สิ่งเก่า , ของเก่า
ตัวอย่างประโยค: เครือข่ายไมโครยังเป็นสิ่งใหม่ในวงการนี้

ขึ้นปีใหม่ v begin the new year
คำอธิบาย: ถึงเวลาเริ่มต้นปีต่อไป
ตัวอย่างประโยค: พอขึ้นปีใหม่เราก็จะจัดงานขึ้นบ้านใหม่ไปพร้อมกันด้วย

ความใหม่ n newness
คำตรงข้าม: ความเก่า

ปีใหม่ n new year
ตัวอย่างประโยค: คนจีนทำความสะอาดบ้านเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่

มือใหม่ v begin to do or learn something
คำอธิบาย: ยังไม่มีความชำนาญ
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มหัด , ไม่ชำนาญ , อ่อนหัด
คำตรงข้าม: มือเก่า
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงแรก หัวหน้ายังให้เขาทำงานง่ายๆ เพราะเขายังมือใหม่อยู่

มือใหม่ adj inexperienced
คำอธิบาย: เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
คำตรงข้าม: มือเก่า , มืออาชีพ
ตัวอย่างประโยค: คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์

มือใหม่ n novice
คำอธิบาย: ผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
คำตรงข้าม: มือเก่า , มืออาชีพ
ตัวอย่างประโยค: การติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ

เศรษฐีใหม่ n nouveau riche
คำอธิบาย: ผู้ที่เพิ่งร่ำรวยขึ้นมา, คนมั่งมีที่ไม่ได้สืบเชื้อสายมากจากตระกูลเก่าแก่
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้รถเบนซ์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพวกเศรษฐีใหม่

ตัวใหม่ n new prostitute
คำอธิบาย: สิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้
ความหมายเหมือนกับ: คนใหม่
คำตรงข้าม: ตัวเก่า
ตัวอย่างประโยค: ที่สถานบริการนี้มีตัวใหม่เข้ามาทำให้มีลูกค้าอุดหนุนเป็นจำนวนมาก

ตัวใหม่ adj new type
คำอธิบาย: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
คำตรงข้าม: ตัวเก่า
ตัวอย่างประโยค: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้

ตัวใหม่ n new prostitute
คำอธิบาย: สิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้
ความหมายเหมือนกับ: คนใหม่
คำตรงข้าม: ตัวเก่า

ตัวใหม่ adj new
คำอธิบาย: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
ตัวอย่างประโยค: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้

ตัวใหม่ adj new
คำอธิบาย: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
ตัวอย่างประโยค: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้

เชียงใหม่ n Chiang Mai
คำอธิบาย: จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดเชียงใหม่
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

กลางเก่ากลางใหม่ adj not very new nor old
คำอธิบาย: ไม่เก่าไม่ใหม่
ตัวอย่างประโยค: เธอเก็บเงินไปผ่อนรถยนต์กลางเก่ากลางใหม่มาหนึ่งคัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ n Chiang Mai University
ตัวอย่างประโยค: งานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คนรุ่นใหม่ n young generation
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรุ่นหลัง
คำตรงข้าม: คนรุ่นเก่า , คนรุ่นก่อน
ตัวอย่างประโยค: คนรุ่นใหม่มักจะลืมประเพณีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา

คนสมัยใหม่ n modernist
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนทันสมัย
คำตรงข้าม: คนล้าสมัย
ตัวอย่างประโยค: คนสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้

การเกิดใหม่ n reincarnation
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้อัตราการเกิดใหม่ของทารก เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าของปีก่อน

น้องใหม่ n freshman
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สมาชิกใหม่
ตัวอย่างประโยค: ผมต้องรับผิดชอบดูแลและสอนงานให้กับน้องใหม่ทุกคน

้ครอบครองใหม่ vt ทำให้ได้กลับมา

คนมาใหม่ n new-comer
คำตรงข้าม: ผู้อยู่เก่า

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ n NIC

เรื่องแปลกใหม่ n new matter

เริ่มต้นใหม่ v restart

รูปแบบใหม่ n new look

แบบใหม่ n new model
คำตรงข้าม: รุ่นเก่า

คนใหม่ adj newcomer
คำตรงข้าม: หน้าเก่า

ของใหม่ n innovation
คำตรงข้าม: สิ่งเก่า , ของเก่า

คนใหม่ n new prostitute
คำตรงข้าม: ตัวเก่า

คนใหม่ n new prostitute
คำตรงข้าม: ตัวเก่า

วันขึ้นปีใหม่ v begin the new era
ความหมายเหมือนกับ: วันเถลิงศก

ทำใหม่ v repeat
ความหมายเหมือนกับ: ทำอีกครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ n Chiang Mai

การพิจารณาใหม่ n revision
ความหมายเหมือนกับ: การหวนคิด , การรำลึก

ความสดใหม่ n freshness
ความหมายเหมือนกับ: ความใหม่

ผู้ใหม่ n new corner

ของใหม่ n innovation
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งใหม่

สมาชิกใหม่ n freshmanค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top