ใหญ่โต

ภาษาอังกฤษ


adj enormous
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่ มหึมา , มโหฬาร
คำที่เกี่ยวข้อง: huge , vast , immence

คำที่มี "ใหญ่โต" ในคำ


ใหญ่โตมโหฬาร adj grand
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่มาก , เบ้อเริ่ม , จัมโบ้
คำตรงข้าม: เล็ก , น้อย
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อบ้านที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร

ใหญ่โตเกะกะ adv bulky
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่โตไม่สมรูป

ใหญ่โตไม่สมรูป adv bulky
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่โตเกะกะ

ความใหญ่โต n mightiness
ความหมายเหมือนกับ: ความโหฬาร

ไม่ใหญ่โต adj small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กๆ น้อยๆ

คนใหญ่โต n big shot
คำตรงข้าม: คนต่ำต้อย , คนชั้นต่ำ

ความใหญ่โต n largeness
ความหมายเหมือนกับ: ความมโหฬาร , ความใหญ่โตมโหฬาร

ความใหญ่โตมโหฬาร n largeness
ความหมายเหมือนกับ: ความมโหฬาร , ความใหญ่โต

ความใหญ่โต n wideness
ความหมายเหมือนกับ: ความกว้าง
คำตรงข้าม: ความคับแคบ , ความแคบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top