ใหญ่โต

ภาษาอังกฤษ


adj enormous
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่ มหึมา , มโหฬาร
คำที่เกี่ยวข้อง: huge , vast , immence