ใหญ่

ภาษาอังกฤษ


adj big
ความหมายเหมือนกับ: โต , ใหญ่โต
คำที่เกี่ยวข้อง: large , great
คำตรงข้าม: เล็ก
v be big
คำอธิบาย: มีขนาดโต (ใช้ประกอบจำนวนหรือขนาด)
คำที่เกี่ยวข้อง: be large , be grand , be huge , be great , be enormous , be immense , be massive , be vast
คำตรงข้าม: เล็ก , กระจิริด , จิ๋ว
ตัวอย่างประโยค: บ้านใหม่ของเขาใหญ่มาก ใช้งบในการสร้างเกือบสิบล้าน
adj big
คำอธิบาย: ที่เป็นสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: หลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: major , important , main , significant
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ควรทบทวนและเร่งแก้ปัญหา
adj big
คำอธิบาย: ที่มีขนาดโต (ใช้ประกอบจำนวนหรือขนาด)
ความหมายเหมือนกับ: เป้ง , เขื่อง , โต
คำที่เกี่ยวข้อง: large , great , enormous , giant
คำตรงข้าม: เล็ก , กระจิริด , จิ๋ว
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย