ใส่ความ

ภาษาอังกฤษ


v slander
คำอธิบาย: พูดหาเหตุร้าย, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: หาความ , ให้ร้าย , ใส่ไฟ , กล่าวหา , ใส่ร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: frame
ตัวอย่างประโยค: คำสอนของศาสนาคริสต์บัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก ใส่ความผู้อื่น