ใส่

ภาษาอังกฤษ


v enter
ตัวอย่างประโยค: หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วพบคำสั่งล็อกออน ผู้ใช้ต้องใส่รหัสผ่าน เพื่อที่จะเข้าไปใช้เครื่องได้
prep on
คำที่เกี่ยวข้อง: in
ตัวอย่างประโยค: เขาเขียนข้อความใส่กระดาษชิ้นเล็กๆ
v put something in
ความหมายเหมือนกับ: บรรจุ , บรรทุก
คำที่เกี่ยวข้อง: load , pack
ตัวอย่างประโยค: คนชอบใส่ดอกมะลิลงในน้ำดื่ม เพื่อให้มีกลิ่นหอม
v put on (e.g. clothes)
ความหมายเหมือนกับ: สวม , สวมใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: wear (e.g. clothes) dress oneself
คำตรงข้าม: ถอด
ตัวอย่างประโยค: หล่อนใส่ชุดนอนยาวลายดอกเล็กๆ