ใบแจ้งความ

ภาษาอังกฤษ


n notice
คำที่เกี่ยวข้อง: notification
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจออกใบแจ้งความให้เพื่อไปทำบัตรประชาชนใบใหม่