ในระหว่างที่

ภาษาอังกฤษ


prep when
ความหมายเหมือนกับ: ขณะที่
คำที่เกี่ยวข้อง: while , as