ใจไม่ดี

ภาษาอังกฤษ


adj evil
คำอธิบาย: มีความคิดไปในทางที่ไม่ดี หรือไปในทางชั่ว
ความหมายเหมือนกับ: ใจร้าย , ใจชั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: evilminded , vicious , bad , meanspirited , wicked
คำตรงข้าม: ใจดี
ตัวอย่างประโยค: เพราะเธอเป็นคนใจไม่ดีจึงได้รับผลกรรมเช่นนั้น
v be anxious
คำอธิบาย: ใจเสียเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, รู้สึกหวาดหวั่น
ความหมายเหมือนกับ: ใจเสีย , ใจแป้ว , ใจฝ่อ , ไม่สบายใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be fearful , be worried , get alarmed , be nervous , be thrown into a flutter
ตัวอย่างประโยค: เธอใจไม่ดีที่เห็นเขาเพลี่ยงพล้ำคู่ต่อสู้