ใจแป้ว

ภาษาอังกฤษ


v be downcast
ความหมายเหมือนกับ: ใจฝ่อ , เสียขวัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel dishearten , lose heart , be despondent , be frightened
ตัวอย่างประโยค: เราใจแป้วหมดเลยเมื่อเห็นเธอร้องไห้มากขนาดนั้น