ใจเสีย

ภาษาอังกฤษ


v be frightened
คำอธิบาย: มีใจไม่ดีเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, หมดกำลังใจ
ความหมายเหมือนกับ: หวาดหวั่น , ใจไม่ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: be dejected , be disheartened , be discouraged , be dispirited , lose heart
ตัวอย่างประโยค: หมอไม่กล้าบอกว่าเขาป่วยหนักด้วยเกรงว่าคนไข้จะใจเสีย