ใจฝ่อ

ภาษาอังกฤษ


adj downcast
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ตกใจ , ใจเสาะ , ใจแป้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: scared , frightened , disheartened , despondent
คำตรงข้าม: ใจกล้า , ใจสู้
ตัวอย่างประโยค: คนใจฝ่ออย่างเขาไม่กล้าขึ้นชกในครั้งนี้แน่นอน
v be disheartened
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ตกใจ , ใจเสาะ , ใจแป้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: be dismayed , be discouraged , be dejected , be dispirited , lose heart
คำตรงข้าม: ใจกล้า , ใจสู้
ตัวอย่างประโยค: แค่ได้เห็นเห็นคู่ต่อสู้เขารู้สึกใจฝ่อหมด