ใจดี

ภาษาอังกฤษ


v be kind
คำอธิบาย: มีใจเมตตากรุณา
ความหมายเหมือนกับ: ใจอารี , เมตตา , กรุณา
คำที่เกี่ยวข้อง: be benevolent , be kind-hearted , be good-natured , be generous
คำตรงข้าม: ใจร้าย , ดุร้าย , โหด
ตัวอย่างประโยค: เขาใจดีมากที่ยอมให้เราเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของเขา
adj kind-hearted
คำอธิบาย: มีเมตตา, เป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: ใจอารี , เมตตา , กรุณา
คำที่เกี่ยวข้อง: kind , good-natured , good-hearted , generous , benevolent
คำตรงข้าม: ใจร้าย , ดุร้าย , โหด
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเราได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย และเป็นมิตรอยู่เสมอ