ใครต่อใคร

ภาษาอังกฤษ


pron anyone
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ใครๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: anybody
ตัวอย่างประโยค: ใครต่อใครก็ชอบเล่นกีฬากันทั้งนั้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top